Reklama

ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk

Alternatívni dodávatelia plynu

Hoci možnosť vybrať si alternatívneho dodávateľa plynu na Slovensku existuje od roku 2007, do súčasnosti ju využívajú hlavne odberatelia plynu z komerčnej oblasti - firmy. Tento segment trhu nie je regulovaný štátom (chránený cenovými stropmi) a preto stačí, ak má alternatívny dodávateľ plynu vydané právoplatné povolenie na dodávky plynu. Hoci bolo vydaných viac ako 100 povolení alternatívnym dodávateľom na obchodovanie s plynom, reálnych obchodníkov s plynom je menej ako 10. (Ostatní obchodníci s plynom využívajú povolenie na pokrytie vlastných potrieb alebo obchodujú s plynom v geograficky obmedzenom priestore, kde majú vybudovanú infraštruktúru - napríklad priemyselné parky). Väčšina z nich sa však orientuje na firemných zákazníkov. Dodávateľ plynu pre domácnosti musí mať schválený cenník plynu, pretože ceny plynu pre domácnosti sú stále regulované štátom.
Pri zvažovaní zmeny dodávateľa plynu je potrebné si uvedomiť, že cenový rozdiel, ktorý úvádzajú alternatívni dodávatelia plynu (zvyčajne pri porovnaní s SPP a.s.) je rozdielom len za pohyblivú zložku ceny plynu, teda za samotný plyn. Okrem pohyblivej zložky je aj fixná zložka ceny plynu, ktorá reprezentuje distribučné poplatky. Sú to náklady súvisiace s dopravou plynu z hraničného bodu (alebo zo zásobníka) ku konečnému spotrebiteľovi. Tieto náklady sú rozdeleneé zhruba 45:55, čo znamená že distribučné poplatky predstavujú až 55% konečnej ceny plynu. Jednoduchým porovnaním preto zistíte, že ak vám alternatívny dodávateľ plynu ponúkne cenu plynu o 10% nižšiu ako SPP a.s., tak sa zvyčajne jedná len o pohyblivú zložku cenu, čiže celková úspora bude predstavovať len približne  4,5%.

Zoznam alterntívnych dodávateľov plynu:

ZSE Energia a.s. - do kategórie dodávateľom plynu sa dostáva aj klasický dodávateľ elektrickej energie Západoslovenská energetika. Rozširuje tým portfólio svojich služieb a zároveň uľahčuje svojim odberateľom možnosť získania elektriny aj plynu na jednom mieste.

ČEZ Slovensko s.r.o. - je alternatívny dodávateľ plynu, ktorý prichádza z Českej republiky. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2007 a získal už významné miesto ako dodávateľ elektrickej energie. Má schválené cenníky plynu aj pre domácnosti. Internetová stránka www.cez.sk je veľmi dobre spracovaná, ponúka veľké množstvo informácií. Súčaťou stránky je výpočet ceny plynu.

ELGAS - patrí do medzinárodného holdingu GGE (Grafobal Group Energy), ktorá pôsoví v 17 krajinách sveta. Na slovensku je ELGAS dodávateľom elektriny a plynu pre firmy aj pre domácnosti. Má schválené právoplatné cenníky pre domácnosti. Internetová stránka www.elgas.sk ponúka iba základné informácie pre odberateľov.

GEON a.s. - je lokálny poskytovateľ elektriny aj plynu. Podľa internetovej stránky www.geon.sk sa zdá, že je správcom nehnuteľností (podľa prístupu do systému Webdomus) a elektrinu a plyn poskytuje pravdepodobne v objektoch, ktoré má v správe.

RWE gas slovensko - je v súčasnosti najväčším alternatývnym dodávateľom plynu a predstavuje reálnu hrozbu pre SPP a.s. Podľa mediálnych správ sa mu podarilo získať najväčšieho odberateľa plynu Duslo Šaľa a má zhruba 25% podiel na trhu veľkých firemných zákazníkov.Stránka www.rwegas.sk je pomerne dobre spracovaná.

Spoločnosť  RIGHT POWER ENERGY, s.r o. (predtým Komunal Energy) pôsobí na trhu s energiami  od  r. 2007. Postupne ako sa liberalizoval trh so zemným plynom,  k obchodu s elektrinou pribudlo v roku 2012 obchodovanie aj s druhou komoditou – plynom. Pod novým názvom pôsobí  RIGHT POWER ENERGY  ako spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu pre domácnosti, firmy, organizácie a verejný sektor od roku 2013, a to na Slovensku, v Čechách, a v súčasnosti i na Ukrajine.  Klienti spoločnosti  vedia, že okrem nadštandardných cien dostanú i kvalitné doplnkové služby a servis.
Pre získanie viac informácií navštívte www.rightpower.sk.

Vaša energia s.r.o. - je perspektívne sa rozvíjajúca firma v oblasti oddávok plynu. Po úspešnom štarte ako dodávateľ elektrickej energie začal v minulom roku dodávať plyn domácnostiam aj firmám. Je pravdepodobné, že svojou flexibilitou a individuálnym prístupom začne čoskoro konkurovať aj starším firmám.

Energie2, a.s. - nový dodávateľ, ktorý má zastúpenie aj v ČEskej republike. Zaoberá sa obidvomi komoditami, elektrickou energiou aj plynom. Na trh prichádzajú s pomerne odvážnou ponukou, garantovania nižšej ceny než súčasný dodávateľ na obdobie 6 rokov. Internetová stránka  www.energie2.sk obsahuje kontaktné informácie. Ukážka ich internetovej stránky Energie2 a.s.

SPP a.s. - je klasický dodávateľ plynu na Slovensku. Má dobre vybudovanú infraštruktúru poskytovania služieb zákazníkom. Napriek narastajúcej konkurencii alternatívnych dodávateľov si neustále udržiava pozíciu majoritného dodávateľa plynu. Okrem plynu dodáva aj elektrickú energiu. Ukážka internetovej stránky www.spp.sk zobrazuje aj informácie o firme.

Reklama

Dopyt

Dopyt - žiadosť o nacenenie