Reklama

ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk

Alternatívny dodávateľ plynu ČEZ

Ukážka Internetovej stránky Čez Slovensko sro.

 

ČEZ Slovensko sro, alternatívny dodávateľ plynu

 O firme ČEZ Slovensko sro zo stránky www.cez.sk

Informácie o spoločnosti

ČEZ Slovensko, s. r. o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 36797332, IČ DPH: SK2022414075, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 46685/B

Štatutári

  1. Ing. Jan Hruška - konateľ
  2. Ing. Igor Nagy - konateľ
  3. Ing. Miroslava Čalfová - konateľ

Všeobecné informácie

ČEZ Slovensko je silný partner s hlbokými skúsenosťami v energetike, s tradíciou a s medzinárodným zázemím. V roku 2005 bola zriadená organizačná zložka ČEZ SK pre podporu aktivít na Slovensku. Čoskoro získalo ČEZ Slovensko dôležitú pozíciu medzi spoločnosťami predávajúcimi elektrinu koncovým zákazníkom. V roku 2007 bolo rozhodnuté o zriadení samostatnej dcérskej spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o..

ČEZ Group je najväčšia energetická spoločnosť v strednej a juhovýchodnej Európe, je zaraďovaná medzi najväčšie a najúspešnejšie európske spoločnosti podľa trhovej kapitalizácie. ČEZ Group je najväčší výrobca a distribútor energie v Českej republike a vlastní elektrárne v Poľsku, Rumunsku, Bulharsku a v Turecku, takisto prevádzkuje distribučné spoločnosti v Českej republike, Rumunsku, Bulharsku, Albánsku a Turecku. ČEZ Group obchoduje s elektrinou na veľkoobchodnom trhu v týchto krajinách: Česká republika, Slovensko, Poľsko, Nemecko, Grécko, Albánsko, Kosovo, Srbsko, Bosna a Hercegovina a skupina je aktívna pri predaji elektrickej energie koncovým zákazníkom v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a v Turecku.

Trhové informácie

Segmentácia trhu ČEZ Slovensko (obrat) - ČEZ Slovensko pôsobí v segmente od maloodberných podnikov až po tie najväčšie spoločnosti (95% konečných zákazníkov v našom portfóliu má meranie A alebo B). V roku 2009 dosiahla spoločnosť obrat 225,7 mil. EUR. Množstvo zazmluvnenej elektriny na rok 2010 je okolo 1 TWh a plán na rok 2011 je 1,5 TWh. V našom portfóliu máme zahrnutú elektrinu z rôznych zdrojov - 72% nukleárna energia, 10% voda, 18% uhlie.

Spolupráca s našou spoločnosťou

ČEZ má široké skúsenosti v spolupráci s medzinárodnými zákazníkmi. Táto spolupráca poskytuje benefit pre obe strany. Zákazník má iba jednu kontaktnú osobu pre dodávku elektriny, jednu zmluvu a jednu zmluvnú stranu. Výsledkom takejto spolupráce je lepšia cena pre koncových zákazníkov. ČEZ je schopný dodávať elektrinu na zvolené trhy ako sú: Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, Turecko, Albánsko, Srbsko. ČEZ poskytuje vysoko profesionálne služby.

 

Reklama

Dopyt

Dopyt - žiadosť o nacenenie