Reklama

ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk

Dodávateľ plynu SPP a.s.
(Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)

 Dodávateľ plynu SPP a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 

SPP je spoľahlivý dodávateľ energií a služieb

Sme nadnárodná energetická spoločnosť s významným postavením medzi plynárenskými hráčmi v Európe. Naša spoločnosť priamo nadväzuje na viac ako 155-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Sme silná a dynamická spoločnosť, ktorá flexibilne reaguje na súčasný trend v celej európskej energetike - dodávame dve komodity - zemný plyn aj elektrickú elektrinu. Sme lídrom na trhu dodávky zemného plynu a spoľahlivým partnerom pre vyše 90 % domácností Slovenska a pre mnohých firemných zákazníkov. Šírka služieb poskytovaná všetkým našim zákazníkom, ich dôvera v našu spoľahlivosť a naša snaha o čoraz kvalitnejšie služby nám pomáhajú udržať si pozíciu kľúčového dodávateľa v oblasti plynárenstva na Slovensku. Naše postavenie na energetickom trhu je dané profesionalitou našich zamestnancov, tradíciou a otvorenosťou k zmenám. Ako spoločensky zodpovedná korporácia kladieme dôraz na podporu občianskej spoločnosti, ochranu kultúrnych hodnôt i životného prostredia ako aj pomoc ľudom v ťažkých životných situáciách.

Poslanie SPP

Naším poslaním je poskytovať spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energie slovenským a medzinárodným zákazníkom.

Vízia SPP

Našou víziou je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou našich zákazníkov a obchodných partnerov. Vsádzame predovšetkým na kvalitu, bezpečnosť, spoľahlivosť, poskytovanie komplexného portfólia produktov a služieb, ako aj na naše technické know-how a profesionalitu našich zamestnancov. Ponúkame riešenia pri úsporách energie a podporujeme iniciatívy smerujúce k trvalo udržateľnému rozvoju.

Akcionári spoločnosti:

Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku (51 %)

Slovak Gas Holding B.V. - konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ (49 %)

SPP a jeho hlavné dcérske spoločnosti

SPP s účinnosťou od 1. júla 2006 právne odčlenil prepravné a distribučné činnosti (ide o tzv. právny unbundling). Okrem materskej spoločnosti SPP začali na trhu pôsobiť aj jeho dve 100% dcérske spoločnosti: Eustream a SPP - distribúcia.

SPP

Spoločnosť je zameraná na obchodné aktivity so zemným plynom, čiže nákup, predaj a jeho skladovanie. Prvoradým cieľom spoločnosti je zabezpečovať dlhodobú a spoľahlivú dodávku zemného plynu pre všetkých svojich klientov a prostredníctvom cielenej starostlivosti o jednotlivé zákaznícke segmenty, kontinuálnym rozširovaním portfólia ponúkaných produktov a služieb, ako aj pomocou hľadania a rozvíjania nových podnikateľských príležitostí neustále napĺňať zákaznícky orientovanú stratégiu.

eustream

Spoločnosť eustream, a.s bola do 31. 12. 2007 známa pod obchodným názvom SPP - preprava, a.s.. Svoju činnosť začala 1. júla 2006 právnym odčlenením prepravných aktivít od SPP ako 100 % dcérska spoločnosť SPP. Nový názov - eustream - naznačuje, že je „diaľnicou“ pre ruský zemný plyn na európske trhy, hlavným hráčom v európskom prepravnom biznise, a tým aj dobrým „veľvyslancom Slovenska“.

Spoločnosť eustream je najväčší prepravca zemného plynu v EÚ. Jej prepravnú sieť tvorí 2270 km plynovodov so štyrmi kompresorovými stanicami (Veľké Kapušany, Jablonov nad Turňou, Veľké Zlievce a Ivanka pri Nitre). Každodenná prevádzka prepravnej siete je riadená prostredníctvom dispečerského centra v Nitre.

Viac o spoločnosti eustream, a.s. na www.eustream.sk

SPP - distribúcia

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. začala svoju činnosť 1. júla 2006 právnym odčlenením všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribučných aktív ako 100 % dcérska spoločnosť SPP. Spoločnosť zabezpečuje spoľahlivú a efektívnu distribúciu zemného plynu pre približne 1,5 milióna odberateľov na Slovensku. Slovenský plynárenský dispečing zabezpečuje riadenie distribučnej siete (viac ako 31 000 km plynovodov) prostredníctvom hlavného dispečerského pracoviska v Bratislave a štyroch monitorovacích centier v Bratislave, Žiline, Zvolene a Košiciach.

Viac o spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. na www.spp-distribucia.sk

Reklama

Dopyt

Dopyt - žiadosť o nacenenie