Reklama

ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk

Dodávateľ plynu a elektriny ZSE Energia a.s.

Ukážka internetovej stránky www.zse-energia.sk

Dodávateľ elektrickej energie a plynu Západoslovenská energetika

Dodávateľ elektriny a plynu pre domácnosti a firmy:

Lacnejší plyn o 3 až 8%

Ak kúrite plynom alebo využívate plyn na ohrev teplej vody, doprajte si výhodnejšie ceny plynu od ZSE Energia. Získať môžete zľavy 3 až 8 % podľa ročnej spotreby plynu vo vašej domácnosti.

Okrem toho automaticky získate bezplatné poistenie havárií a porúch až do výšky 150 EUR prostredníctvom služby Energia asistuje.


Limitovaná ponuka  Jedinečná ponuka
Povedzte o výhodných zľavách na plyn od ZSE Energia aj vašim blízkym a známym. Za každého nového zákazníka, ktorého vďaka vám získame, vás odmeníme sumou 15 EUR.

Stačí, keď napíšete údaje z vašej faktúry na nálepky (stiahnuť TU) a vaši známi ich nalepia na svoju Zmluvu o dodávke plynu od ZSE Energia. Zmluvu môže získať na jednom z Kontaktných miest alebo stačí, ak klikne sem. Maximálna výška odmeny je 75 EUR, teda za piatich nových zákazníkov. Limitovaná ponuka platí len do 31. decembra 2012.

Údaje o spoločnosti:
Spoločnosť vstúpila na trh dňa 1. júla 2007 ako 100 % dcérska akciová spoločnosť ZSE na základe odsúhlaseného modelu unbundlingu, ktorý spĺňa požiadavky na liberalizáciu energetického trhu SR a EÚ.

Poslaním spoločnosti je obchod s elektrinou a plynom v regióne západného Slovenska i mimo neho a poskytovanie súvisiacich služieb dlhodobo, spoľahlivo, za prijateľné ceny, spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade s pravidlami platnými v Európskej únii.

Spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom o energetike a na základe povolenia na dodávku elektriny, dodávku plynu a na distribúciu elektriny vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

V zmysle živnostenského zákona má spoločnosť vydaný živnostenský list na príslušné činnosti vyplývajúce z predmetu podnikania.

Rozhodnutie o zmenách podnikateľskej činnosti spoločnosti patrí výhradne do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená dňa 18. augusta 2006 a zapísaná do obchodného registra dňa 22. septembra 2006. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3978/B.

Spoločnosť bola založená z dôvodu zmien vyplývajúcich zo zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike podľa modelu unbundlingu, ktorý bol schválený orgánmi spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

  • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
  • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
  • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti.

Reklama

Dopyt

Dopyt - žiadosť o nacenenie